Продукти

Индикатор за температурата на намотките


Къде се използва: при всички видове трансформатори

 

Описание: Инструмент, използван за измерване на температурата на намотките в трансформатори, потопени в изолационна течност: измерването се извършва непряко от тока, преминаващ през трансформатора. Той може да бъде оборудван с макс. 4 SPDT контакта.