Продукти

Термо контролер NT935AD с аналогови и цифрови канали


Описание: Доставя се свободно в насипно състояние  за монтаж от клиента. Приема сигнала от PT 100 (макс. 4) и показва измерената температура. Тя включва две регулируеми прагови релета за сигнализация и сигнализация за цикъла, 1 реле за неизправност на сондата или грешка в работата (FAULT) SPST, изходно релета с контакти 10A-250Vca-res COSФ = 1, 2 релета за управление на опционална принудителна вентилация вентилацията SPST FAN 1 и FAN 2, Изход RS485 Modbus RTU  и  Изход 4.20mA опто изолиран.