Продукти

Изолатор 1150A DJ 1107 с предпазна обвивка


Къде се използва: разпределителни трансформатори

 

Описание: Подходящ както за вътрешни, така и за външни приложения чрез използването на защитна гумена шапка. Те се произвеждат съгласно следните стандарти: EN 50387, ENEL DJ1107-1109 и BS 2562/1979.