Продукти

Въздушен изсушител


Къде се използва: трансформатори с разширителен съд

 

Описание: Целта на това устройство е да абсорбира влажността на въздуха, която трансформаторът вдишва по време на термичното свиване на течността, за да гарантира нейния по-добър диелектричен капацитет.

Има различни варианти и връзки, основаващи се на количеството изолираща течност, съдържаща се в консерватора; когато съдържащите се в него соли стават зелени, това означава, че те са наситени с влага.