Продукти

Въздушно изолирани трансформатори


Сухи трансформатори с не капсолованни намотки за средно напрежение.

Ниският процент на изолационни материали по отношение на общото тегло на трансформатора намалява до минимум опасността от дим в случай на пожар.

Дизайна и коконструкцията могат да задоволят различни нужди (автотрансформатори, преобразуватели, тягови, тестово помещение и т. н.)

Тези трансформатори са особено удобно, когато трансформаторите трябва да имат ниско напрежение и на двете намотки.